Korektúry slovenského jazyka

Potrebujete korektúru slovenského jazyka?
Vyplňte tento formulár alebo mi zavolajte, a vypracujem vám cenovú ponuku.

Keďže som na dôchodku, popri uspokojovaní viacerých svojich koníčkov si viem nájsť čas aj ako korektor a upravovateľ textov.

- bakalárskych a diplomových prác,

- kníh, časopisov a článkov,

- webových stránok, e-shopov a blogov,

- reklamných a propagačných materiálov.

O mne

Volám sa Ivan Uhrin. 

Celý život som podnikal a v súčasnosti som na dôchodku. 

Mám celoživotný vzťah k slovenskému jazyku.  Vo voľnom čase sa profesionálne venujem jazykovým korekciám pre časopisy a vydavateľstvá. 

Som aktívny človek, mám rád prírodu, turistiku, skialpy, tenis, bicykel a mnoho íného. 

Teším sa na spoluprácu s vami.

Ivan Uhrin, +421 905 622 764, ivan.uhrin501@gmail.com, www.jazykovekorektury.com
Svoje služby poskytujem na faktúru.

0905 622 764

Robím korektúry a úpravy nasledovných typov textov a textových útvarov:

V korektúrach sa zameriavam na tieto úkony (v súlade s Pravidlami slovenského
jazyka a Slovníka slovenského jazyka):

- odstraňovanie gramatických chýb (i-y, interpunkcia, diakritika),

- kontrola spisovnosti a správneho skloňovania/časovania,

- redukcia dlhých súvetí ich rozdelením v záujme zjednodušenia a zlepšenia
zrozumiteľnosti textu,

- odstraňovanie viacnásobných medzier medzi slovami,

- korektúra slovosledu, jeho prispôsobenie prirodzenej logike slovenského jazyka,

- kontrola malých a veľkých písmen,

- nahradzovanie bohemizmov (čechizmov) slovenskými ekvivalentmi.


Základom cenovej ponuky za korektúru a úpravu textu je počet normostrán (NS). 1 NS
= 1 800 znakov vrátane medzier (viď www.normostrana.sk).